Modlitewnik:

Papieska modlitwa do św. Jakuba Apostoła

Święty Jakubie Apostole, świadku i przyjacielu Jezusa,
Pan sobie szczególnie ciebie umiłował,
zapraszał do uczestniczenia razem z Piotrem i Janem 
w ważnych wydarzeniach z Jego życia, 
pozwolił pić z Jego kielicha.
Prosimy cię, wspieraj Benedykta XVI, następcę św. Piotra i skromnego
pracownika winnicy Pana,
który pielgrzymuje do twojego grobu, w tym Świętym Roku Jakubowym.
Powierzamy ci owoce duchowe tej pielgrzymki,
modląc się aby jego obecność wśród nas, ożywiała wiarę, dawała
nadzieję, rozniecała miłość,
abyśmy żyli jako pielgrzymi wiary i świadkowie Zmartwychwstałego Chrystusa.
Amen

Autor: Adam Brzozowski