Intencje Mszalne 19.11.2018 - 25.11.2018

Poniedziałek - 19 listopada 2018

Godzina Intencja
06:30 w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny.
07:00 + Teodora Obrzydowskiego - int. od sąsiadów z bloku z ul. Mszczonowskiej 39.
07:00 + Jan Madrak.
07:30 + Kamila Zielonkę - int. od Stowarzyszenia ,,Wspólna Troska".
08:00 Jana Staszewskiego w 1 rocznicę śmierci; Henryka i Genowefę Bysynger.
18:00 + Kazimierza Seferyniaka i jego żonę Reginę.
18:45 + Genowefę Mozga w 9 rocznicę śmierci; Jana i Zofię Świderek; Wojciecha Mozga; Jerzego Główkę.

Wtorek - 20 listopada 2018

Godzina Intencja
06:30 - w intencji o Boże błogosławieństwo i potrzebne dla Marcina.
07:00 Sławomira Paradowskiego - od koleżanek i kolegów z Instytutu Ogrodnictwa.
07:00 w intencji dziękczynnej z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.
07:30 + Justynę Bielicką - int. od sąsiadów z bloku ul. Mickiewicza 26.
08:00 + Feliksa Lubawego.
18:00 + Izabellę Grell w 3 rocznicę śmierci.
18:45 + Krystynę Łomińską w 33 rocznicę śmierci; Pawła i Grzegorza Maciejak.

Środa - 21 listopada 2018

Godzina Intencja
06:30 + Barbarę Toczyską..
07:00 + Elżbietę Kowalską.
07:30 + Ewę Rozalską; Danutę Bogusławską;Stefanię i Stanisława, Jerzego Wrotek; Antoninę Rozalską. .
08:00 + Józefę i Franciszka Kowalskich, syna Stanisława; Józefa i Mariannę Domasat i syna Józefa; Józefa Rosińskiego.
18:00 NOWENNA: - 1). O łaskę uzdrowienia dla Marcela.
                    2). O łaskę zdrowia dla Piotra.
18:45 + Andrzeja Świderka w 3 rocznicę śmierci.

Czwartek - 22 listopada 2018

Godzina Intencja
06:30 w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Izabeli.
07:00 + Mariannę Baran - int. od uczestników pogrzebu.
07:30 + Jana Antosa w rocznicę śmierci.
08:00 + Stanisławę i Jana Zalewskich; Janusza Dariusza Chomontowskich; Marię i Władysława Hawrylak.
18:00 + Janinę Cieślak w 2 rocznicę śmierci.
18:45 + Cecylię, Lidię i Stanisława Zwolińskich.

Piątek - 23 listopada 2018

Godzina Intencja
06:30 w intencji o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla  Piotra.
07:00 + Michała Siemiątkowskiego w 7 rocznicę śmierci z rodzicami i zmarłych z rodziny.
07:30 + Józefę Melon i zmarłych z rodziny Budziewskich.
08:00 + Andrzeja Gajewskiego.
18:00 INTENCJA - O PIO.
18:45 + Henryka Szymczaka.

Sobota - 24 listopada 2018

Godzina Intencja
06:30 + Dusze w czyśćcu cierpiące.
07:00 + Genowefę Kołakowską w 29 rocznicę śmierci;
  Za dusze w czyśćcu cierpiące.
07:30 + Mariannę w 36 rocznicę śmierci; Wacława 45 rocznicę śmierci; Tomasza i Stanisławę Przygodzińskich.
07:30 + Władysława Jarzębaka w 25 rocznicę śmierci.
08:00 Krystynę Lipińską.
18:00 + Waldemara Janika w 2 rocznicę śmierci.

Niedziela - 25 listopada 2018

Godzina Intencja
06:00 + Barbarę  i Tadeusza Kacała; +  Józefę  i Władysława Kryszewskich.
08:00 + Henrykę, Marię i Andrzeja Saferyjskich.
09:30 + Helenę i Stefana Popek  w rocznicę śmierci..
11:00 + Danutę Matysiak w 2 rocznicę śmierci; za rodziców Bałaga, Matysiak, Przybyłów.
12:30 + Mieczysława w 30 rocznicę śmierci i Janinę Chachurskich.
12:30 + Danutę Strzelecką w 1 - ą rocznicę śmierci - jest to intencja od całej Rodziny.
12:30 - w intencji kolejarzy.
17:00 + Mariana Kowalskiego w 9 rocznicę śmierci.