Wspólnota "Węzeł"

Znaczenie naszego nowego Logo

Nasze Duszpasterstwo składa się z trzech pętli: Niepełnosprawnych,  osób Starszych oraz  ich Rodziny i Wolontariuszy. Te trzy rzeczywistości zawiązane w Imię Chrystusa w Jego Miłosierdziu, którego symbolem jest Krzyż - w logo utworzony z trzech pętli.

 

27 września 2019 roku przedstawiciele naszej Wspólnoty "Węzeł" odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. Animatorka oraz podopieczna Wspólnoty wraz z mamą opowiadały o działalności "Węzła" oraz o funkcjonowaniu w niej z własnej perspektywy. W spotkaniu uczestniczyły również Panie Katechetki: Pani Renata Stępniak oraz Pani Elżbieta Woźniak, a także Pani Wicedyrektor Małgorzata Jakim.

 

Formularz zgłoszeniowy

Węzełkowy Jubileusz

Jubileusz wspólnoty "Węzeł"