Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie w roku 2018
- Datę podamy do końca września 2017 roku

A teraz kilka ważnych informacji dotyczących samego sakramentu Bierzmowania :)
 

Wraz z Chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". 

                                                                                     (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

 • Bierzmowanie jest Sakramentem dojrzałości Chrześcijańskiej;
 • Przygotowanie rozpoczyna się w klasie II Gimnazjum i trwa dwa lata;
 • Kandydaci mają obowiązek:
  • Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu - poprzez katechezę w grupach, udział w coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej,  oraz przez comiesięczną spowiedź świętą  (w Pierwsze Piątki miesiąca )
  • W Parafii Bierzmowania przedstawić  akt chrztu świętego.
  • Uczęszczać systematycznie na katechezę w ramach zajęć szkolnych i zachowują tam odpowiednią postawę. Szczegółowe informacje na temat tego Sakramentu znajdują się w indeksach kandydatów,  na tej stronie internetowej, oraz  są podawane w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich;
 • Kandydaci są podzieleni na grupy; opiekę nad jedną grupą sprawuje jeden Animator wyznaczony i poproszony przez ks. Mariana;
 • Kandydaci uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, uzgodnionych z księdzem prowadzącym;
 • W ramach przygotowania organizowane są Msze Święte i katechezy dla rodziców kandydatów. 
  We wrześniu rozpoczęliśmy nowy cykl katechez i spotkań przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży klas II- ich i III - ich Gimnazjum.

Przygotowanie do Bierzmowania:

 • Terminy spotkań i wszelkie informacje dotyczące tego Sakramentu znajdziesz na stronie parafialnej
 • Za przygotowanie do Bierzmowania odpowiedzialnym jest: ks. Marian.