Sakrament Bierzmowania

Sakrament Bierzmowania

„A pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem“ (J 14, 26). „On w was będzie i On was doprowadzi do całej prawdy” (J 16, 13).

Kilka informacji dotyczących samego sakramentu Bierzmowania :)

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar. Sakrament Bierzmowania jest nazywany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jest on udzielany temu, kto powinien zdawać sobie sprawę z tego, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem.

 

 Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • wyciska na duszy niezatarty znak;
 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 • udoskonala naszą więź z Kościołem;
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

 Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

 • namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
 • nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
 • słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

  Przygotowanie do bierzmowania

 • Do Sakramentu Bierzmowania przystępują uczniowie klas trzecich gimnazjalnych po odpowiedniej formacji.
 • Przygotowanie rozpoczyna się w klasie II Gimnazjum i trwa dwa lata.
 • Kandydaci mają obowiązek:
  • Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu - poprzez katechezę w grupach, udział w coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej,  oraz przez comiesięczną spowiedź świętą  (w Pierwsze Piątki miesiąca )
  • Uczęszczać systematycznie na katechezę w ramach zajęć szkolnych i zachowują tam odpowiednią postawę.
 • Kandydaci uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, uzgodnionych z księdzem prowadzącym;
 • Kandydaci są podzieleni na grupy; opiekę nad jedną grupą sprawuje jeden Animator;
 • W ramach przygotowania organizowane są Msze Święte i katechezy dla rodziców kandydatów;
 • Szczegółowe informacje znajdują się w indeksach kandydatów,  na tej stronie internetowej, raz są podawane w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich.

  Wymagane dokumenty

 • należy dostarczyć świadectwo Chrztu Świętego, jeśli kandydat do bierzmowania nie był ochrzczony w naszej parafii;
 • zezwolenie od swojego księdza proboszcza jeśli kandydat zamieszkuje w innej parafii, a chce przystąpić do bierzmowania w naszej parafii.

  Świadek bierzmowania

 • Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:
  • miał ukończony 16 rok życia;
  • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie);
  • prowadził życie zgodne z wiarą;
  • dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych

KANDYDACI  DO  BIERZMOWANIA

 • W niedzielę 25 kwietnia spotykamy się na mszy św. o godzinie 18,30 (klasy VIII – e  i klasy  I – e szkół średnich ponadpodstawowych. Termin bierzmowania  podamy w późniejszym terminie.

Za przygotowanie do Bierzmowania odpowiedzialnym jest: ks. Grzegorz Pypeć