Schola Młodzieżowa – Zespół IV

Motto Zespołu Czwartego: "Śpiewamy Panu chwałę"

Zespół Czwarty posługuje w parafii św. Jakuba Ap. Wywodzi swoje korzenie z Grupy Modlitewnej Odnowy w Duchu św. "Apostoł". Nasza posługa jako scholii parafialnej trwa już ponad 30 lat!

Zespół ma na swoim koncie wiele różnych dokonań, w tym m.in.: nagrania klasycznych wersji kolęd, tradycyjnych pieśni Triduum Paschalnego oraz kolęd i pastorałek w nowoczesnych, rockowych aranżacjach, które zostały wydane w formie demo Radia Victoria pt. "Kolędy najlepsze na świecie". Zespół występował na festiwalach i przeglądach muzyki chrześcijańskiej, m.in. zajmując II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej "Psallite Deo" w Kutnie – Woźniakowie oraz II miejsce podczas Cecyliady, organizowanej przez Ośrodek Salezjański w Żyrardowie. Animowaliśmy także śpiew podczas II Diecezjalnego Kongresu Odnowy w Duchu Świętym w 2002 r., który odbył się w łowickim Seminarium. W roku 2003 przygotowaliśmy oprawę muzyczną do zorganizowanego w Skierniewicach "Marszu dla Jezusa".

W roku 2004, w składzie rozszerzonym o zaprzyjaźnionych muzyków, zagraliśmy kilkanaście koncertów, odwiedzając parafie na terenie Diecezji Łowickiej. Wykonywaliśmy nowocześnie zaaranżowane kolędy i pastorałki oraz pieśni uwielbienia - w tym wiele własnych utworów. Byliśmy także gośćmi Biesiady Rodzinnej organizowanej przez Parafię Katedralną w Łowiczu.

Zespół jest także inicjatorem i organizatorem koncertu "Kolędowanie Folkiem Strojone", który odbył się w Skierniewicach w styczniu 2009 r. Wiosną 2009 zorganizowaliśmy w Skierniewicach koncert ewangelizacyjny „Harmonia głosów i serc”. W 2011 wystąpiliśmy na koncercie papieskim w Kozłowie Biskupim, koncertowaliśmy także w Żyrardowie podczas miejskich obchodów Dnia Rodziny. Do idei wspólnego kolędowania, opartego o różne style muzyczne i wokalne, powróciliśmy koncertami "Kolędy na Nowy Ro(c)k" w latach 2015/2016. Latem 2016 byliśmy gośćmi jubileuszowego festynu parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej.

Zespół Czwarty sięga także często do bogactwa starodawnych śpiewów Kościoła. Od kilku lat wykonuje nabożeństwo "Gorzkie Żale" w wielogłosowym, chóralnym opracowaniu, włączając się w liturgię parafii skierniewickich oraz m.in. w Żyrardowie, Lubani oraz Wesołej. W latach 2013 - 2016 Zespół przygotował i prowadził śpiew "Akatystu ku czci Najświętszej Maryi Panny" w parafiach w Skierniewicach, m.in. podczas peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego po Diecezji Łowickiej.

W listopadzie i grudniu 2014 r. zorganizowaliśmy warsztaty śpiewu liturgicznego, poświęcone tematyce adwentu – z refleksją teologiczną oraz nauką tradycyjnych śpiewów Kościoła. Od kilku lat wykonujemy także "Akatyst do Ducha Świętego".

Największą i najbardziej znaną inicjatywą Zespołu Czwartego są Warsztaty Wokalne HARMONIA organizowane od roku 2005. W 2016 HARMONIA odbyła się już po raz jedensaty. W ciągu kilkunastu edycji w Warsztatach wzięło udział łącznie blisko 1.000 uczestników, z chórem zagrało 53 muzyków oraz zaśpiewało 26 profesjonalnych solistów z Polski, Belgii, Słowacji i Kanady. Warsztaty są doskonałą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, poznania nowych utworów, występu w dużym chórze, a także "podszlifowania" umiejętności wokalnych oraz nawiązania kontaktów z innymi śpiewającymi i muzykami. W roku 2007 koncert finałowy Warsztatów HARMONIA  zainaugurował I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej. Przez kilka lat Warsztaty towarzyszyły Tygodniowi Kultury Chrześcijańskiej w Skierniewicach.

Warsztatom od lat patronują najważniejsze instytucje i osoby państwowe i kościelne, wśród nich: Marszałek Sejmu RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Łowicki, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Skierniewice. W 2011 – roku prezydencji Polski w UE, Warsztaty odbyły się pod auspicjami Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego.

Zespół Czwarty w dalszym ciągu aktywnie uczestniczy w życiu parafii św. Jakuba Ap. oraz innych skierniewickich parafii animując śpiew podczas liturgii, rekolekcji, spotkań i czuwań modlitewnych oraz uroczystości kościelnych. W kościele św. Jakuba można nas usłyszeć w każdą niedzielę o godz. 9.30.

Co roku uczestniczymy w dniach skupienia pod hasłem "Wiara czyni cuda", pogłębiając osobistą relację z Panem Bogiem i powierzając mu prowadzenie naszej wspólnoty. Nasze wyjazdy dofinansowuje Fundacja CARITAS Diecezji Łowickiej oraz Proboszcz parafii. św. Jakuba.

Uczestnicy Zespołu Czwartego:  Joanna Banaszczyk (obecnie na studiach w Poznaniu), Maria Banaszczyk, Joanna Białek, Agnieszka Bodera – Wirkus (obecnie zam. w Brukseli), Grzegorz Kowalski - kierownik ds. technicznych, Dorota Michalak (obecnie mama swoich dzieci), Zofia Jadwiga Mynett, Małgorzata Mynett, Łukasz Sobczak, Aneta Wojciechowska – menedżer, Antek Wojciechowski, Ignacy Wojciechowski, Paweł Wojciechowski – kierownik muzyczny, Hania Wojciechowska, Małgorzata Wojtyniak.

Duszpasterzem Zespołu Czwartego jest ks. Grzegorz Gumieniak

Kontakt do Zespołu Czwartego: