Sakrament Chrztu Świętego

Przygotowanie dla rodziców, oraz rodziców chrzestnych przed Chrztem dziecka

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)  

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w Parafii w II i IV Niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.30. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
Na miesiąc przed Chrztem rodzice dziecka powinni w kancelarii parafialnej przedstawić dokumenty: 

  • Świadectwo Urodzenia dziecka.
  • Dokładne dane personalne rodziców i chrzestnych ( Jeżeli chrzestni pochodzą z innej Parafii powinni przedstawić zaświadczenia, że funkcje rodziców chrzestnych mogą pełnić ). Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.
  • Młodzież powinna uczęszczać na lekcje Religii i być u Sakramentu Bierzmowania. ( Nie mogą pełnic funkcji rodziców chrzestnych osoby żyjące w niesakramentalnych związkach, oraz młodzież, która nie uczęszcza na lekcje Religii ).
  • Chrzestnymi nie mogą być ojciec, lub matka dziecka.
  • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
  • Rodzice i chrzestni powinni wziąć udział w Konferencjach przed Chrztem, a odbywają się one: w drugą i - czwartą sobotę miesiąca o godzinie 17,00. Miejscem konferencji jest sala parafialna w ogrodzie - wejście od ul. Prymasowskiej.

Odpowiedzialny za przygotowanie: 

Ks. Marcin Moks

tel. 46 834 98 84