Modlitewnik:

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety 
 3. Narodzenie Pana Jezusa 
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa 
 5. Znalezienie Pana Jezusa 

Tajemnice Światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
 2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej 
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
 4. Przemienienie na górze Tabor 
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice Bolesne

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
 2. Biczowanie Pana Jezusa 
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 
 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa 
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Tajemnice Chwalebne

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 
 3. Zesłanie Ducha Świętego 
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Autor: Adam Brzozowski