Sprawozdanie z działalności Caritas

Rok 2003 był dla naszej parafialnej stacji Caritas czasem szczególnym, oto minęło 10 lat naszej pracy przy parafii św. Jakuba  Apostoła na rzecz najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących pomocy przede wszystkim materialnej ale i duchowej.

Wszystkich, którzy pracowali i pracują w sposób bezinteresowny w naszej stacji Caritas łączyła słowa  samego Jezusa Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych Mnieście uczynili oraz wrażliwość na ludzka biedę, której w dzisiejszych czasach jest coraz więcej.

Głównym celem naszej parafialnej Caritas jest pomoc ludziom biednym a szczególnie rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom starszym samotnym. Ta pomoc jest możliwa dzięki ofiarności wszystkich parafian. Bóg zapłać za to, że dzielicie się z nami niejednokrotnie swoim bardzo skromnym groszem, bo czasy dzisiejsze są trudne, jak tym którzy są bogatsi, ale wyczułem na ludzką biedę. Mamy już swoich stałych sponsorów, którzy zawsze przy chodzą nam z pomocą.

Przez te wszystkie lata w pierwszą niedziele każdego miesiąca członkowie parafialnej Caritas zbierają pieniądze do puszek po każdej Mszy św. przekazując je jak sztafetę aż do ostatniej Mszy św. Na koniec dokonujemy obliczenia gotówki sporządzając protokół podpisany komisyjnie. W następną niedzielę zebrana kwota podana jest  w ogłoszeniach parafialnych przez Ks. Proboszcza do publicznej wiadomości. Za zakupione pieniądze zakupujemy artykuły spożywcze i higieniczne pierwszej potrzeby. Przez całe 10 lat wydawanie tych odbywało się w tygodniu aktualnie w każdy wtorek miesiąca w sali obok kancelarii parafialnej. Trzyosobowe grupy obsługują poszczególne dyżury. Wszystkie wydawane produkty są odnotowywane w kartotekach, które zawierają informacje o rodzinach lub osobach, którym udzielana jest pomoc. Sprawdzamy wcześniej czy pomoc jest konieczna poprzez odwiedziny w domach, rozmowę, poznanie sytuacji życiowej i materialnej. Dowiadujemy się wtedy, że np. rodzice nie pracują, albo utrzymują się   z zapomogi świadczonej przez Opiekę Społeczną, udzielamy   nawet   pomocy   osobom   dotkniętym   patologią, gdyż najważniejszy jest człowiek nawet ten, który przyczynił się sam do swojego ubóstwa. Na końcu każdego roku sporządzamy sprawozdanie, które przedstawiamy Ks. Proboszczowi, podajemy tam ogólną sumę zebranych pieniędzy, jak i cel na który zostały przeznaczone.

Abyśmy uświadomili sobie ogromną ilość zakupionych artykułów przedstawimy teraz kilka danych, które uzmysłowią nam gigantyczną pracę wykonaną przez 10 lat naszej działalności od października 1993 do czerwca 2003. Wydan 23 tony mąki, 24 tony cukru, 11 ton kaszy, 3 tony kaszy manny, 5 ton ryżu, 12000 kostek margaryny, 6000 kostek smalcu, 14000 torebek herbaty, 4000 butelek oleju, 300 kg mleka  w proszku, 15000 sztuk mydła, 2000 paczek proszku do prania, 2500 zeszytów szkolnych, 500 długopisów możemy powiedzieć, że to prawie pociąg towarowy.

Odrębną formę pomocy są coroczne spotkanie choinkowe dla dzieci zarejestrowanych w naszej stacji Caritas. Podstawowy fundusz na przygotowanie paczek świątecznych pochodzi od prywatnych sponsorów, do których docieramy osobiście prosząc o pomoc. Mamy sponsorów, którzy od lat pomagają finansowo, bądź przekazują artykuły spożywcze. Dzięki naszym sponsorom, którym niech sam Bóg wynagrodzi udaje nam się przygotować średnio 350 do 400 paczek. Wydawanie paczek odbywa się po Mszy św. zawsze w sobotę przed Bożym Narodzeniem czyni to ku radości dzieci sam św. Mikołaj. Szczególnie wspominamy dzień 17 grudnia 1994 r. kiedy to Mszę św. sprawował Ksiądz Biskup Józef Zawitowski, po której rozdawał dzieciom paczki. W naszej kronice zapisał wtedy takie słowa podziwiam Was i Waszą dobroć, pracę i poświęcenie. Niech przez to dobro trochę lepszy będzie świat" Rok później Ks. Biskup Józef w naszym kościele   odprawił Mszę św. w intencji wszystkich ofiarodawców, po której w budynku plebani odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnie z Panami Wojewodą i Prezydentem Skierniewic. Potem nie było Ks. Biskupa ale nasz kolego Andrzej zapuścił specjalnie brodę aby być jak najprawdziwszym św. Mikołajem ku uciesze dzieci. Duchem ożywiającym te przedsięwzięcia przez pierwsze lata naszej działalności był Ks. Wiesław Wójcik, a wspierał go Ks. Prałat Jerzy Wasiak. Dzieci wzruszone tymi przeżyciami mówiły: do mnie w tym roku przyszedł św. Mikołaj, nigdy go u mnie nie było.

Kiedy liczbo dzieci potrzebujących wzrastała, a ubywało sponsorów w 1997 r. przed czasem choinki szukamy pieniędzy u sponsorów i nagle przyświeca nam myśl, a może loteria?. I zaczęło się, wszyscy zbieramy fanty w kościele, w szkole pomagali nam sąsiedzi, parafianie, zebraliśmy 1200 fantów. Były one bardzo różne drobne jak i okazałe. Loteria odbyła się w końcu listopada w czasie Cecyliady, uczestniczyło w niej dużo młodzieży, dzieci i starszych. Do zdobycia ciekawych fantów przyczynił się nasz opiekun Ks. Dariusz Perguł, udało nam się zebrać ok. 2500 zł.; 30 losów gratis otrzymały dzieci z Pogotowia Opiekuńczego zwłaszcza, że nie było losów pustych. W   następnym   roku   z   przygotowanej   loterii   zebraliśmy 2030 zł., a Ks. Dariusz, niestrudzony pomysłodawca i bardzo oddany dla ubogich dzieci w 1999 r. zorganizował bal karnawałowy w Szkole Podstawowej Nr 2 .

Po odejściu Ks. Dariusza naszym opiekunem był Ks. Krzysztof Przybysz, który czynnie włączył się w przygotowanie loterii. Udało nam się zebrać przeszło 2000 zł., wsparli nas również nasi starzy niezawodni sponsorzy.    Uroczysta    Msza    św.    została    odprawiona 18 grudnia 1999 r., po niej Zespół Seniorów Zcrwisze z Miejskiego Domu Kultury przedstawił dzieciom Jasełka ku radości dzieci, następnie dzieciaki otrzymały paczki.

Jubileuszowy Rok 2000 był dla nas okazja do włączenia się w uroczystość na terenie miasta, zbieraliśmy fanty w sklepach, na targowisku miejskim, oraz wśród osób prywatnych.

Poza działalnością materialną staramy się pomagać naszym podopiecznym również religijnie i moralnie. Udało się nam nakłonić kilka osób żyjących bez ślubu kościelnego do zawarcia takiego związku. W dwóch rodzinach spotkaliśmy dzieci, które nie były jeszcze ochrzczone. Rodzicami chrzestnymi tych dzieci zostali członkowie Caritas oraz ich przyjaciele. Zorganizowanie chrztu i I- ej  komunii św. odbyło się przy dużym zaangażowaniu obecnego Księdza Proboszcza Jana Pietrzyka W okresie tych 10 lat pomagaliśmy dzieciom z rodzin biednych dopłacając na wyjazdy kolonijne i obozy organizowane przez Kościół w Mikaszówce, Czerwińsku i Krakowie.

Wychodząc na pomoc ludziom dotkniętym przez powódź, w lipcu 1997 r. przekazaliśmy 50 kg  mąki i tyleż cukru.

Wzruszająca jest pomoc kobiety darczyńcy, która co miesiąc przygotowuje smalec dla kilkorga naszych podopiecznych, sama będąc osobą starszą i żyjącą tylko ze skromnej emerytury. Jesteśmy wdzięczni i wzruszeni postawą kilku rodzin, które organizują wigilie dla rodzin wielodzietnych kupując im żywność na święta.

Jeszcze inną formą pomocy jest zbiórka i wydawanie odzieży używanej, która odbywa się w starej organistówce. Również i w tym roku włączymy się w rozprowadzanie zniczy, z których częściowy zysk Ks. Proboszcz przekazuje do naszej dyspozycji.

Nasz Parafialny Zespół Caritas liczy obecnie około dwudziestu osób, z czego główny trzon stanowi dziesięć osób działających pod energicznym szefostwem Pani Doktor Danuty Binder.

Z żalem wspominamy koleżanki, które odeszły od nas do wieczności tj.: Janina Poborczyk, jedna z głównych założycielek naszej stacji, oraz Helena Pyziakowa i Maria Bliska. Wierzymy, że ich dobre czyny dla bliźnich poszły wraz z nimi do nieba. Przedstawiliśmy w skrócie informacje z naszej pracy w ciągu tych dziesięciu lat, które obfitowały w radości ale i problemy, zdarzały się również przykrości ale te chcemy ofiarować Bogu. Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie dobroć w wrażliwość tylu bezimiennych ludzi, którzy przez 10 lat nas wspierali, gdyby nie Wasza dobroć i wrażliwość na biedę ludzką niezawinioną i tę czasami zawinioną.

Słowo,  które  powinno  być tutaj  wypowiedziane jest DZIĘKUJEMY, niech Warn sam Bóg wynagrodzi za Wasze ofiary, dobrze wiemy, że często sami rezygnujecie z własnej przyjemności, aby pomóc innym. Nie liczymy na żadne nagrody ani pochwały, wszystko to czynimy po to, aby Ewangelię wprowadzać w czyn. Jesteśmy jak mawiała Matka Teresa z Kalkuty ołówkiem trzymanym w ręku Pana Boga, to On posługuje się nami malując po kartach ludzkiego życia piękne obrazy. Chcemy pracować dalej i wierzymy, że nam pomożecie

ROK 2008 W PARAFIALNYM ZESPOLE CARITAS Zespół Pomocy Charytatywnej przy Parafii św. Jakuba Apostoła, aktualnie liczy 17 osób i to w wieku nieco starszym niż średni.Praca zespołu polega na pomocy najuboższym rodzinom w parafii. Ważną rzeczą jest zdobywanie funduszy na zakup żywności. W pierwszą niedzielę miesiąca po każdej Mszy św. zbierane są ofiary do puszek. Po ostatniej mszy św. sporządza się protokół z komisyjnego otwarcia puszek i policzenia zebranych pieniędzy. Następnie kupowane są artykuły spożywcze oraz środki czystości, które wydaje się dla poszczególnych rodzin uprzednio zarejestrowanych i sprawdzonych pod względem konieczności udzielenia pomocy. Każda rodzina przydzielona jest do odpowiedniej środy i jeden raz w miesiącu otrzymuje pomoc. Członkowie zespołu charytatywnego dyżurują w każdą środę. W 2008 r. za zebrane pieniądze zakupiono i wydano podopiecznym 1105 kg. mąki, 2993 kg. cukru, 3036 szt. margaryny, 4910 paczek herbaty, 172 l. oleju, 4235 kostek smalcu, oraz 4476 kostek mydła. Zespół pomaga około trzystu rodzinom. Począwszy od listopada w każdym roku członkowie zespołu poszukują do sponsorów w celu pozyskania funduszy na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin podopiecznych. Trzynastego grudnia 2008 r. po wspólnej – specjalnej mszy św. Mikołaj obdarował 220 dzieci paczkami ze słodyczami – za co sponsorom wdzięczny jest zespół oraz szczęśliwe dzieci. Magazynowanie i wydawanie artykułów odbywa się w budynku „ starej organistówki”, którą ks. Proboszcz Jan Pietrzyk, po częściowym jej wyremontowaniu przekazał do dyspozycji zespołu w 2006 r. W tym budynku również odbywa się przyjmowanie od wiernych zbędnej lecz czystej odzieży, którą wydaje się ubogim potrzebującym. Nową formą pracy Zespołu stanowi udział parafii w programie UNII EURPEJSKIEJ prowadzonym przez „ CARITAS” DIEDECEZJI ŁOWICKIEJ – skąd otrzymuje się mleko o przedłużanej trwałości, mąkę, makaron, kaszę, cukier, w zależności od dostaw z unii. Poza działalnością materialną zespół stara się pomagać podopiecznym religijnie i moralnie. Udało się nakłonić kilka osób żyjących bez związku sakramentalnego do zawarcia takiego związku. W dwóch rodzinach spotkane zostały dzieci , które nie były ochrzczone. Rodzicami chrzestnymi tych dzieci zostali członkowie zespołu i ich przyjaciele. Zorganizowanie chrztu i pierwszej komunii św. tych dzieci odbyło się przy dużym zaangażowaniu Proboszcza Parafii. Zespół pomagał dzieciom z rodzin biednych, dopłacając na wyjazdy kolonijne i obozy organizowane również przez Parafię w Mikaszówce, Czerwińsku i Krakowie. Członkowie zespołu w 2005 r. dokonali adopcji na odległość- dziewczynki z Indii, która została sierotą w wyniku kataklizmu „Tsunami” w Indiach. Zbierane pieniądze przekazywane są dla Marii Kalpana za pośrednictwem „ CARITAS POLSKA”. Praca zespołu może mieć miejsce dzięki wsparciu wrażliwych na ludzką biedę sponsorów i tych skromnych ludzi, którzy często wrzucają ten ostatni grosik. Wszystkim darczyńcom dziękuje Zespół w imieniu potrzebujących. BÓG ZAPŁAĆ.