Pielgrzymka Zaufania przez Ziemie

W Taize od końca lat 70-tych odbywają się Spotkania Młodych. Bracia jednakże nie chcieli, aby Taize stanowiło jakieś centrum. Bardziej zależało i zależy im na kontynuacji tych spotkań później, w życiu. Pomyśleli, więc o parafii jako wypróbowanym, tradycyjnym miejscu, w którym można w najpełniejszy sposób urzeczywistniać wezwanie do pojednania. Dlatego też bracia zaczęli organizować Spotkania Młodych poza Taize, a największe ma charakter europejski. Odbywa się ono między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.

Spotkania Młodych w Europie przybrały nazwę Europejskich Spotkań Młodych, a pierwsze odbyło się w 1978r w Paryżu. Następnie Europejskie Spotkania Młodych w 1982r przekształciły się w „Pielgrzymkę Zaufania przez Ziemię”. Pielgrzymka ta nie zmusza tych, którzy biorą w niej udział, do tego by udawali się w odległe strony z dala od ich rodzin, lecz do tego by z kilkoma osobami z tego samego miasta, parafii, regionu stali się na swoim terenie maleńkimi znakami pokoju i nadziei. Od 1989 roku „Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię” odbywała się też w Europie Środkowo-Wschodniej: we Wrocławiu, w Pradze, Budapeszcie i Warszawie.

Oto wszystkie dotychczasowe Europejskie Spotkania Młodych i „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię”:

 • 1978- Paryż, 1989- Wrocław, 2000-Barcelona,
 • 1979- Barcelona, 1990- Praga, 2001-Budapeszt,
 • 1980- Rzym, 1991-Budapeszt, 2002- Paryż,
 • 1981- Londyn, 1992-Wiedeń, 2003- Hamburg
 • 1982- Rzym, 1993-Monachium, 2004- Lizbona,3
 • 1983-Paryż, 1994- Paryż,
 • 1984-Kolonia, 1995- Wrocław,
 • 1985-Barcelona, 1996-Stuttgart,
 • 1986-Londyn, 1997-Wiedeń,
 • 1987- Rzym, 1998-Mediolan,
 • 1988-Paryż, 1999-Warszawa,

http://www.taize.fr

Słów kilka o przygotowaniu Pielgrzymki w Zagrzebiu otrzymanych od braci z Taize

Spotkanie w Zagrzebiu Od 28 grudnia 2006 do 1 stycznia 2007 Zagrzeb, stolica Chorwacji, będzie gościć tysiące młodych ludzi z całej Europy i z innych kontynentów.Spotkanie będzie kolejnym etapem „pielgrzymki zaufania przez ziemię”. Poprzedzi je wielomiesięczne przygotowanie zarówno wśród tych, którzy zamierzają wybrać się do Zagrzebia, jak i wśród tych, którzy ugoszczą uczestników w parafiach miasta i całego regionu.To 29 „Europejskie Spotkanie Młodych” będzie okazją do wspólnej modlitwy oraz wymiany myśli i doświadczeń dla młodych ludzi wielu narodowości, stworzy więc szansę na odkrycie Kościoła jako zaczynu komunii w ludzkiej rodzinie.